از همه بازدید کنندگان گرامی تقاضا می کنم هر گونه سوال دینی اعتقادی احکام شرعی مشاوره ای و...

دارند حتما بپرسند.

وظیفه بنده خدمت رسانی به شما می باشد و بنده خادم شما هستم.

اگر کوتاهی کنید حقیقتا به خودتان ظلم کرده اید.