سیّد بن طاووس روایت کرده، فرموده که: در شب جمعه و شب عید اضحی دو رکعت نماز بکن و در هر رکعت سوره فاتحه بخوان و

 آیه ایّاک نعبد و ایّاک نستعین را صد مرتبه بگو،

پس حمد را تمام کن و بعد از حمد بخوان

دویست مرتبه سوره توحید را

، و چون سلام گفتی هفتاد مرتبه بگو: لا حول و لا قوّه الّا باللّه العلی العظیم.

 پس به سجده برو و دویست مرتبه بگو یا ربّ یاربّ،

پس هر حاجت که داری بطلب که انشاء اللّه برآورده است