در زمان ازدواج حضرت علی (ع)و حضرت فاطمه زهرا(ص)هرکدام چند سال داشتند ؟
زندگی مشترک آنها چند سال به طول انجامید؟

پاسخ: 

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
مسعودى در مروج الذهب تاریخ ازدواج على با فاطمه (س)را سال دوم هجرت دانسته (1) مشهورترین نظر در این باره ، اوّل ذى الحجة سال دوم هجرت است .(2)
بنا برقول مشهور فاطمه (س)در سال پنجم بعثت به دنیا آمد . شش ساله بود که مادرش (خدیجه ) از دنیا رفت . در سال دوم هجرت با على (ع)ازدواج کرد. بنابراین سن حضرت زهرا هنگام ازدواج با على (ع)حدود ده سال بوده است .
برخی تاریخ تولد حضرت زهرا را چند سال جلوتر و تا سال پنجم پیش از بعثت نیز گفته اند. با این حساب سن ازدواج حضرت فاطمه افزایش پیدا می کند.
.على (ع)در سیزده رجب سال 30عام الفیل متولد شد. ده ساله بود که پیامبر در چهل سالگى به پیامبرى مبعوث شد . سیزده سال همراه پیامبر در مکه و شعب ابى طالب به سر برد . دو سال بعد از هجرت با فاطمه (س)ازدواج کرد.بنابراین 25ساله بود.(3)
زندگی مشترک حضرت فاطمه(س) و امام علی(ع) از سال دوم هجری آغاز شد .تا سال11هجری (سال شهادت حضرت فاطمه س ) ادامه داشت. بنا بر این مدت زندگی مشترک این دو معصوم حدوداً نه سال می باشد.

پی نوشت ها:
1 .مسعودى , مروج الذهب , ج 2 ص 295.
2.حسین عمادزاده , چهارده معصوم , ج 1 ،ص 256.
3.همان , ص373 .