خوردن غذایی که نمی دانیم حلال است یا حرام چه حکمی دارد؟ مثلا وارد یه رستوران میشویم نمی دانیم این غذایی که آورده اند حلال است یاحرام چه باید کنیم؟
پاسخ
اگر غذا در کشور اسلامی تهیه و توزیع می شود حلال می باشد و استفاده از آن مانعی ندارد ولی اگر یقین کنیم که غذای حرامی به ما داده اند باید اجتناب کنیم مثلا با چشم خود ببینیم یک گوسفنده مرده را قصابی کرده و آورده اند برای ما خوردن آن غذا حرام است یا مثلا ببینیم در غذایمان چیز نجس ریخته شده که حرام می شود و اجاز خوردن نداریم.
در کل تا زمانی که یقین به حرام بودن چیزی نداریم غذا در کشور اسلامی برای ما حلال است.
ولی در کشورهای غیر اسلامی که ذبح شرعی نمی کنند خوردن گوشت حیوان حلام هم برای ما اشکال دارد چه برسد به حیوانات حرام گوشت که مطلقا حرام می باشد.
ولی در بحث سبزیجات اگر در کشور غیر اسلامی باشیم و حبوبات و میوه جات به بدن خیس یا عرق کافر برخورد کند باز آن قسمت را باید آب کشید و بدون آب کشی خوردنش اشکال دارد.