کلیپ صوتی فارسی

راوی خدمت امام رضا(علیه السلام) می رسد و از حضرت در مورد جانشینان ایشان فرمایشاتی

را نقل می کند تا اینکه به امام دوازدهم یعنی حجه بن الحسن العسکری می رسد که امام رضا (علیه الاسلام) می فرمایند...

http://bayanbox.ir/info/7253303143872990933/%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8