با عرض سلام و ارادت خدمت شما عزیزان

با خودم گفتم در دوارنی که هستیم باید مبارزه کنیم و انسانها رو از چنگال گرگ صفتان نجات بدیم

همانهایی که دشمن دین ما هستند و قاتل روح ما!

همه جا را پر کرده اند از گناه و انحراف و نفس محوری!

برای اینکه بتوانیم انسانهایی را که در این دوران گرفتار این گونه دین گریزی شده اند نجات بدهیم

باید با آنها هم کلام شویم و ببینیم که اشکال کار کجاست که مردم دیگر چندان سراغ روحانیت نمی روند!

از بعضیها سوال کنیم که چرا با خدا قهر کرده اند و چرا دیگر همان معصومیتی کودکانه شان را گم کرده اند.

از گروهی بخواهیم که شبهات خود را با ما در میان بگذارند شاید راه چاره ای باشد و ما بدانیم و راهی روشن پیش روی شما قرار بدهیم.

از دیگران بخواهیم سوالات دینی و مسائل شرعی خود را بپرسند و بیخبر نمانند...

آری ما از امروز با شما و در کنار شما و برای شما هستیم

خواهش می کنم بدون خجالت و طارف و شیطنت از خادمان دینی خود آنچه در توانشان است را بخواهید و بدانید که ما هر چه در توان داریم برای خدمت به شما به کار می بندیم

راستی بنده سید حسن سیدحاتمی هستم طلبه سطح عالی حوزه در استان اردبیل ساکن می باشم.

التماس دعا